Działania aktywizujące dla obywateli Ukrainy

 

W celu poprawy trudnej sytuacji życiowej obywateli Ukrainy, polegającej na braku zatrudnienia oraz nieznajomości języka polskiego istnieje możliwość skorzystania z szerokiej oferty instytucji zapewniających pomoc w znalezieniu pracy, szkolenia podnoszące kwalifikacje oraz kursy języka polskiego.