Weekendowy dyżur ZUS w sprawie 500+ dla obywateli Ukrainy

Obywatelu Ukrainy

Jeżeli przebywasz na terenie Polski ze swoim dzieckiem, które nie ukończyło jeszcze 18 lat, możesz złożyć w ZUS wniosek o świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie. W tym celu przyjdź do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych również w najbliższy 
weekend tj. 26-27 marca 2022r.

Do złożenia wniosku potrzebujesz:

  • PESEL swój i dziecka,
  • nr rachunku bankowego w Polsce,
  • polski nr telefonu,
  • adres e-mail

 Aby ułatwić składanie wniosków jednostki ZUS w Poznaniu organizują specjalne dyżury :

ZUS I Oddział w Poznaniu
ul.Dąbrowskiego 12

  • Dyżur 26 marca w godz. 9:00 – 15:00
  • Dyżur 27 marca w godz. 9:00 – 15:00

 ZUS II Oddział w Poznaniu
ul.Starołęcka 31

  • Dyżur 26 marca w godz. 9:00 – 15:00

ZUS Inspektorat w Poznaniu
ul. Fabryczna 27/28

  • Dyżur 26 marca w godz. 9:00 – 15:00