Jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Informujemy, że po zalegalizowaniu pobytu poprzez nadanie numeru PESEL oraz nadanie statusu UKR możliwe jest składanie wniosków o pomoc w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczykowie, ul. Wysoka 1 – jednorazowe świadczenie 300 zł.
 
Dwujęzyczny formularz dostępny poniżej: