MOPS PUSZCZYKOWO

Adres

ul. Wysoka 1
62-040 Puszczykowo

Godziny pracy Ośrodka

Godziny pracy Ośrodka:
poniedziałek: 8.00 – 16.00
wtorek – piątek 7.30 – 15.30

Kontakt

Centrala
61 819-46-48

Dział świadczeń rodzinnych
tel. 61 898-33-35
tel./fax.: 61 819-45-80
tel. kom. 665 313 100

UWAGA!

Numery rachunków bankowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
Konto bankowe: BANK PEKAO S.A.:
83 1240 6595 1111 0010 7183 7885
Konto to służy do wpłat m.in. odpłatności za usługi opiekuńcze, odpłatności z tytułu pobytu w DPS, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wychowawczych i innych zasiłków z pomocy społecznej.

Konto bankowe: BANK PEKAO S.A.:
53 1240 6595 1111 0010 7183 8231
Konto to służy do: wpłat od komorników i dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.