MOPS PUSZCZYKOWO

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wysoka 1
62-040 Puszczykowo

Tel: 61 819-46-48
e-mail:

mops@puszczykowo.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 8:00 – 16:00

Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: 7:30 – 15:30

Konto bankowe:

BANK PEKASO S.A.
83 1240 6595 1111 0010 7183 7885 

Konto służy do wpłat m.in. odpłatności za usługi opiekuńcze, odpłatności z tytułu pobytu w DPS, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych i innych zasiłków z pomocy społecznej.

BANK PEKASO S.A.

53 1240 6595 1111 0010 7183 8231
Konto służy do wpłat od komorników i dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

NIP: 777-14-05-514
REGON: 63004891

Pracują u nas

PRACOWNICY MOPS

Karol Majewski – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Tel: 61 8 194 580

                                                                                                                                        Beata Walczak-Szczepańska – Zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział Pomocy Społecznej

Wioletta Flieger – Specjalista Pracy Socjalnej
Kamila Kierzek – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Izabela Langner – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Anna Wiśniewska – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w trosce o Państwa zdrowie kontakt bezpośredni z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
będzie możliwy w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.
Tel:  603  436  087
Tel: 618 19 46 48

Dział Świadczeń Rodzinnych

Małgorzata Dobrowolska  – Starszy Inspektor
(Fundusz Alimentacyjny, Dodatek Osłonowy, Karta Dużej Rodziny, Świadczenia Rodzinne)

Karolina Rauhut  – Starszy Inspektor
(Dodatki Mieszkaniowe, Dodatek Osłonowy, Lokalny Program Osłonowy, Świadczenia Rodzinne)

Tel:  665 313  100
Tel:  618 98 33 35
e-mail: sr-mops@puszczykowo.pl

Dział Księgowości

Małgorzata Kozak  – Główny Księgowy
Katarzyna Gładkowska  – Zastępca Głównego Księgowego
Joanna Hensel  – Sekretariat

Tel: 61 8 19 46 48

Asystent Rodziny

Iwona Plackowska
Dyżur:
Poniedziałek: 1:30 – 1:30

Honorata Szymczak
Dyżur:
Wtorek: 10:30 – 12:00

Pozostała Działalność

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień

Anna Hausa-Jarmoszyńska – Psycholog
Dyżur:
Środa 12:00 – 14:30

Katarzyna Sęk – Psycholog
Dyżur:
Wtorek 9:30 – 12:30

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 Beata Walczak-Szczepańska – Przewodnicząca